Λαογραφία

Αξία της λαογραφίας

Image

Η αξία της λαογραφίας διακρίνεται σε:

 

1. Εθνική: η κύρια αξία της λαογραφίας έγκειται στον κατ'   εξοχήν εθνικό χαρακτήρα της. Διαφέρει από την ιστορία του πολιτισμού διότι εξετάζει ιδιαίτερα τον λαϊκό πολιτισμό. Έτσι συντελεί στη γνώση της ιδιαίτερης ψυχοσύνθεσης ενός λαού και της εθνικής του ιδιοσυγκρασίας, που οδηγεί στην εθνική αυτοεπίγνωση.

 

2. Παιδευτική: σχετική προς τον εθνικό χαρακτήρα των λαογραφικών σπουδών είναι και η παιδευτική αξία της λαογραφίας, που ενδιαφέρεται για ό,τι πολύτιμο αποκομίζεται από την ιδιαίτερη πατρίδα. Διότι πατρίδα δεν είναι μόνο η γη αλλά και οι άνθρωποι που κατοικούν σ' αυτήν.

 

Με τη λαογραφία καλλιεργείται η αγάπη προς τα ανεκτίμητα κειμήλια της εθνικής κληρονομιάς και τις εθνικές ρίζες.

 

3. Καλλιτεχνική: είναι και αξιόλογα και θαυμαστά τα αφελή δημιουργήματα του λαού, όπως η λαϊκή τέχνη σε διάφορες μορφές, τα δημοτικά τραγούδια, οι δημοτικοί χοροί κλπ. Τα λαϊκά δημιουργήματα μελετώνται, άλλα απλώς για κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του λαού που τα δημιούργησε κι άλλα επειδή αναβιώνουν ή κι αποτελούν πρότυπα για νέες δημιουργίες.