Βεσαλιά

Image

Λέγεται και βέσαλον, το. Κεραμίδι που εχρησιμοποιείτο για να διατηρεί ή να ελαττώνει τη θερμότητα σε κλίβανους, στους οποίους ετοποθετείτο.

 

Βεσαλιά λέγεται επίσης ένα κομμάτι κεραμίδι τυλιγμένο σε ύφασμα, που αφού θερμανθεί, τοποθετείται στην κοιλιά αρρώστου που πάσχει από κοιλιόπονο, ως κατάπλασμα. Η πρακτική αυτή μέθοδος θεραπείας, όπως και πολλές άλλες, εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο σε παλαιότερες εποχές.

 

Η λ. βέσαλον ή βεσαλιά ίσως προέρχεται από τη λ. φύσαλον.