Αμμοχώστου- Κωνσταντίας επισκοπή

Image

Μία από τις νέες επισκοπικές (μητροπολιτικές) εκκλησιαστικές περιφέρειες της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2007 με πρώτο μητροπολίτη τον Βασίλειο, ύστερα από απόφαση για αύξηση των θρόνων της Εκκλησίας της Κύπρου.

 

Η αύξηση των θρόνων με τη δημιουργία νέων εκκλησιαστικών περιφερειών στόχευε στο να αποκτήσει η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου πλήρη Ιερά Σύνοδο, για πρώτη φορά από τον 13ο αιώνα, οπότε οι έως τότε 14 αρχιερατικοί θρόνοι του νησιού είχαν μειωθεί από τους Λατίνους σε 4. Η δημιουργία νέων εκκλησιαστικών περιφερειών αφαίρεσε, συνεπώς, εκτάσεις από τις έως το 2007 υπάρχουσες περιφέρειες.

 

Η έως και το 2007 ανυπαρξία πλήρους Ιεράς Συνόδου της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, δηλαδή Συνόδου που να αποτελείτο από 12 και πλέον μέλη, δημιουργούσε μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα και στις αρχές του 20ου αιώνα και στη δεκαετία του 1970. Και τούτο, επειδή σοβαρές αποφάσεις που, βάσει των ιερών κανόνων απαιτούσαν πλήρη Σύνοδο, δεν μπορούσαν να ληφθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εκκλησία της Κύπρου αναγκαζόταν και ζητούσε τη βοήθεια άλλων Εκκλησιών.

 

Η Ιερά Σύνοδος, στη συνεδρία της στις 12 Φεβρουαρίου 2007, αποφάσισε τη δημιουργία τεσσάρων νέων μητροπόλεων και την αναβάθμιση δύο χωρεπισκοπών σε μητροπόλεις. Στη συνέχεια, προκηρύχθηκαν εκλογές για την πλήρωση των πρώτων δύο θρόνων, που είναι της Αμμοχώστου – Κωνσταντίας και του Κύκκου – Τηλλυρίας. Στις 11 Απριλίου 2007 υπεβλήθησαν δύο μόνο υποψηφιότητες για τους δύο θρόνους. Έτσι, εκλογές δεν έγιναν εφόσον δεν υπήρξαν ανθυποψήφιοι και την επομένη, 12 Απριλίου 2007, η Ιερά Σύνοδος επικύρωσε την εκλογή του χωρεπισκόπου Τρεμιθούντος Βασιλείου ως του πρώτου μητροπολίτη Αμμοχώστου – Κωνσταντίας και του επισκόπου Κύκκου Νικηφόρου ως του πρώτου μητροπολίτη Κύκκου – Τηλλυρίας.

 

Ο πρώτος, ύστερα από 8 και πλέον αιώνες, μητροπολίτης Αμμοχώστου – Κωνσταντίας Βασίλειος, ενθρονίστηκε στις 12 Μαΐου 2007 στο Παραλίμνι.