Αμβρόσιος άγιος

Αναφέρεται με το όνομα Αμβρόσιος ένας άγιος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Κυπρίων αγίων, αν και δεν γίνεται γι' αυτόν καμιά μνεία στα συναξάρια κι ούτε είναι γνωστός στους Κυπρίους χρονογράφους. Δυο χωριά της Κύπρου φέρουν το όνομά του και αρκετές εκκλησίες είναι αφιερωμένες σ' αυτόν.

 

Δεν αποκλείεται πίσω από τον «Κύπριο» άγιο Αμβρόσιο να υπόκειται ο Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων.