Τίμων

Image

Κύπριος των πρώτων Χριστιανικών χρόνων, ο οποίος συνδέεται με τη δεύτερη ιεραποστολή του αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο (49 μ.Χ.). Στο έργο Περίοδοι καί Μαρτύριον τοῦ  ἁγίου Βαρνάβα τοῦ  ἀποστόλου αναφέρεται ότι ο Βαρνάβας και ο Μάρκος, φεύγοντας από τη Λαοδίκεια, έφθασαν νύκτα στον Κρομμυακίτη (Κορμακίτη), όπου φιλοξενήθηκαν από τους «ιερόδουλους» (δούλους στα ειδωλολατρικά ιερά) Τίμωνα και Αρίστωνα. Επειδή οι δυο απόστολοι απέτυχαν στην προσπάθειά τους να κηρύξουν στη Λάπηθο, κατευθύνθηκαν, ακολουθούμενοι και από τον Τίμωνα, στην πόλη Λαμπαδιστού, απ' όπου καταγόταν ο Τίμων. Εκεί φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Ηράκλειου ή Ηρακλείδη (αγίου Ηρακλειδίου) που είχε έρθει από την Ταμασσό και τον οποίο οι δυο απόστολοι χειροτόνησαν επίσκοπο Ταμασέων.

 

Βλέπε λήμμα: Βαρνάβας απόστολος

 

 

Αργότερα ο Τίμων, ακολουθώντας τους δυο αποστόλους, επισκέφθηκε μαζί τους το Κίτιον, όπου δεν έγιναν δεκτοί και για τούτο έφυγαν με πλοίο και έφθασαν στη Σαλαμίνα. Εκεί ο Βαρνάβας βρήκε μαρτυρικό θάνατο και ο Τίμων, μαζί με τον Μάρκο και τον Ρόδωνα, διέφυγαν και, μέσω Λεδρών, έφθασαν στον Λιμνίτη, από όπου απέπλευσαν για την Αλεξάνδρεια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια