Φαμπρέγκουες Λουδοβίκος Πέρεζ

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου (Λευκωσίας) τον 15ο αιώνα, αδελφός του Ιωάννη Πέρεζ Φαμπρέγκουες, κόμητα της Γιάφφας και της Καρπασίας. Βλέπε γι' αυτόν στο λήμμα Λουδοβίκος Πέρεζ Φαμπρίκιος αρχιεπίσκοπος.