Επιφάνιος ηγούμενος

Μοναστήρι Χρυσορογιάτισσας

Ηγούμενος του μοναστηριού της Χρυσορροϊάτισσας (1950-1956). Καταγόταν από το χωριό Ασπρογιά της επαρχίας Πάφου. Στο μοναστήρι της Χρυσορροϊάτισσας εισήλθε ως δόκιμος μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο του χωριού του. Δολοφονήθηκε στο μοναστήρι του στις 11 Φεβρουαρίου 1956.