Βερίβελος Συμεών

Κύπριος μοναχός και λόγιος του 16ου αιώνα. Έζησε στη Βενετία, όπου εργάστηκε ως διορθωτής κειμένων σε διάφορες εκδόσεις. Είναι γνωστός κυρίως από τη δική του επιμέλεια της δεύτερης έκδοσης του Τριωδίου (Βενετία, 1565).