Σπυρίδωνας Επίσκοπος

Επίσκοπος Χύτρων κατά το β' μισό του 8ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από συμμετοχή του στη Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το 787 και της οποίας τις αποφάσεις συνυπέγραψε.

 

Μεταξύ των 350 ιεραρχών που παρακάθησαν στη σύνοδο αυτή, εκτός του επισκόπου Χύτρων Σπυρίδωνος απαντώνται τα ονόματα κι άλλων Κυπρίων, και συγκεκριμένα του (αρχι)επισκόπου Κωνσταντίας Κωνσταντίνου, του Ευσταθίου Σόλων, του Θεοδώρου Κιτίου, του Γεωργίου Τρεμιθούντος και του Αλεξάνδρου Αμαθούντος.

 

Στα σχετικά έγγραφα ο Σπυρίδων υπογράφεται ως επίσκοπος Παλαιών και Κύθρων, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε πως αυτός ήταν ο υφιστάμενος τίτλος εκείνη την εποχή, δηλαδή επίσκοπος της περιοχής Κυθρέας και Παλαικύθρου.