Χρύσανθος επίσκοπος

Επίσκοπος (ή χωρεπίσκοπος) Ταμασέων από το 1791 μέχρι το 1797 οπότε έγινε επίσκοπος Κιτίου. Ήταν ανεψιός του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου* και εξελέγη ως (χωρ)επίσκοπος Ταμασέων (ο τίτλος καθιερώθηκε τότε γι’ αυτόν), προκειμένου να υποβοηθεί τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στο έργο του, αφού ο αρχιεπίσκοπος ασθενούσε και δεν μπορούσε ν' αντεπεξέλθει πλήρως στα αρχιερατικά του καθήκοντα.

 

Περισσότερα για τον ιεράρχη αυτό βλέπε στο λήμμα Χρύσανθος επίσκοπος (Κιτίου, ως Χρύσανθος Α').