Κλήμης Στ' Πάπας

Image

Ο Κλήμης ΣΤ΄ (Clément VI, 1291 - 6 Δεκεμβρίου 1352), που γεννήθηκε ως Πιέρ Ροζέρ, ήταν Πάπας από τις 7 Μαΐου 1342 έως το 1352 που απεβίωσε. Ήταν ο τέταρτος πάπας της Αβινιόν. Εκλέχθηκε κατά τη διάρκεια της επιδημίας πανώλης (του "Μαύρου Θανάτου", 1348-1350) και χορήγησε άφεση αμαρτιών για όλους όσοι απεβίωναν από την επιδημία αυτή.

 

Η σχέση του με την Κύπρο

Το 1343 συνήψε στρατιωτική συμμαχία με τον βασιλιά της Κύπρου Ούγο Δ' (1324 -1359), προς προάσπιση του βασιλείου της Κύπρου από τους Μουσουλμάνους. Στη συμμαχία μετείχαν επίσης το τάγμα των Ιωαννιτών ιπποτών που είχε έδρα του τη Ρόδο, η Βενετία και το νησί της Μήλου. Σύμφωνα προς τους όρους της συμμαχίας, θα σχηματιζόταν ενωμένος στόλος από 20 γαλέρες.

Ο Κλήμης Στ' ασχολήθηκε και με την επίλυση σοβαρών διαφορών που υφίσταντο μεταξύ του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Δ' και της Γένουας. Σώζεται έγγραφο του πάπα προς τις αρχές της Γένουας, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 1343, με το οποίο ζητά από τους Γενουάτες να μη επιτεθούν κατά του Ούγου. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο πάπας ενήργησε ώστε να επιλυθούν ειρηνικά οι διαφορές που σχετίζονταν με το εμπόριο κυρίως, και με συνεχείς απαιτήσεις Γενουατών εμπόρων για αποζημιώσεις εξαιτίας δράσεως πειρατών στα νερά γύρω από την Κύπρο.