Επιφάνιος Κυκκώτης

Image

Αξιόλογος κληρικός. Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Μηλικούρι και σε νεαρή ηλικία εισήλθε στη Μονή Κύκκου, όπου το 1898 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και ακολούθως ιερομόναχος. Σε μεταγενέστερο χρόνο διετέλεσε διαδοχικά προϊστάμενος των μετοχίων του Ξηροποτάμου (κοντά στην Πεντάγυια) και του Μπάρατζη (μεταξύ Μόρφου και Καζιβερών). Υπηρέτησε επίσης και ως μέλος του ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής του. Ο Επιφάνιος διακρίθηκε ιδιαίτερα για το μεγάλο του ενδιαφέρον για την παιδεία, που εκδηλώθηκε με ποικίλους τρόπους, όπως με την οικονομική ενίσχυση του μαθητικού συσσιτίου των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας και την ανέγερση, το 1931, σχολικού οικήματος στη γενέτειρά του Μηλικούρι, δαπανώντας το σημαντικό για την εποχή ποσόν των 300 λιρών. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 1944, σε ηλικία 80 χρόνων.