Επιφάνιος άγιος Κυθρέα

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτευσαν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Κατά τον Μαχαιρά, ο Επιφάνιος ασκήτευσε σε ερημική τοποθεσία κοντά στο χωριό Κυθρέα, όπου και πέθανε. Στην τοποθεσία αυτή υπάρχουν ερείπια εκκλησίας. Ήδη από την εποχή του Μαχαιρά (μέσα του 15ου αιώνα) ο τόπος είχε εγκαταλειφθεί η δε κάρα του αγίου είχε μεταφερθεί στον Κουτσοβέντη μαζί με τα εικονίσματα της εκκλησίας η οποία φαίνεται ότι είχε ανεγερθεί εκεί μετά του θάνατο του ασκητή. Γράφει ο Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 32): ...πρός τήν Κυθρίαν ὁ  ἃγιος Ἐπιφάνιος ˙ τό κοιμητήριν του εἶνε εἰς μοναξίαν καί οἱ τόποι ἐρημώθησαν ἐπῆραν τήν ἁγίαν του κάραν καί τά εἰκονίσματα καί ἒβαλάν τα εἰς φύλαξιν εἰς τόν Κουτζουβέντην...

 

Ο άγιος Επιφάνιος αγνοείται από τους συναξαριστές.