Δομέτιος αρχιεπίσκοπος

Ο 35ος αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σύμφωνα προς τον πίνακα των Κυπρίων αρχιεπισκόπων της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας, αν και παραδίδεται χωρίς οιαδήποτε χρονολογικά ερείσματα. Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30) ως ένας των Κυπρίων αρχιεπισκόπων, τέταρτος στη σειρά. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', ακολουθώντας τον Μαχαιρά, απαριθμεί τον Δομέτιο μεταξύ των αγίων της Κύπρου (αρχ. Μακαρίου Γ', Κύπρος ἡ Ἁγία Νῆσος, 1968, σ. 18, αρ. 67). Αγνοείται από τους συναξαριστές.