Ισαάκ επίσκοπος

Ιακωβίτης επίσκοπος, με δικαιοδοσία στην Ιακωβιτική Εκκλησία της Κύπρου, γύρω, στο 1583, σύμφωνα προς τον σχετικό πίνακα που παραθέτει ο Le Quien. Ο Ισαάκ είναι ο τελευταίος γνωστός επίσκοπος των Κυπρίων Ιακωβιτών.