Θεμωνιανός άγιος

Image

’γνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και στους συναξαριστές τοπικός άγιος της Κύπρου. Μοναδική πηγή για τον άγιο αυτό είναι εκκλησία κοντά στο χωριό Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου υπάρχει επιγραφή που αναφέρει ότι είναι αφιερωμένη στον άγιο Θεμωνιανό.

 

Ωστόσο οι κάτοικοι της Λύσης ονομάζουν τον άγιο Θεμωνιανό και ως άγιο Ευφημιανό ή και άην Φηνιανόν, η δε εκκλησία του είναι γνωστή στην περιοχή και ως εκκλησία του ’η Φηνιανού.