Λουίγης Cippico

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου. Καταγόταν από τη Δαλματία και ανήλθε στον θρόνο της Αμμοχώστου το 1489. Εξακολουθούσε να κατέχει τον θρόνο κατά τα πρώτα χρόνια της περιόδου της Bενετοκρατίας, μέχρι τουλάχιστον και το 1496.