Τάκιτο Τομάσσο

Ιταλός ιερωμένος του 16ου αιώνα, που υπηρετούσε στην Κύπρο κατά το 1570, οπότε πήρε μέρος στην αντίσταση εναντίον των Οθωμανών εισβολέων.

 

Ο αδελφός Τομάσσο Τάκιτο (σύμφωνα προς στοιχεία που διασώζει ο επίσης ιερωμένος Άντζελο Καλλέπιο, μάρτυρας του πολέμου του 1570-71) ανήκε στο (λατινικό) θρησκευτικό τάγμα των Αναχωρητών. Το 1570 ευρισκόταν στην πρωτεύουσα Λευκωσία, όπου υπηρετούσε ως βικάριος της Αρχιεπισκοπής

 

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Λευκωσίας από τους Τούρκους, το καλοκαίρι του 1570, ο αδελφός Τομάσσο Τάκιτο (όπως εξάλλου και όλοι οι άλλοι κληρικοί που βρίσκονταν ή και είχαν καταφύγει στην πόλη) προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στην αντίσταση της πόλης. Με την άλωσή της, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570, ο αδελφός Τομάσσο Τάκιτο ήταν μεταξύ του πλήθους των ιερωμένων που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, μαζί με γυναικόπαιδα και άλλους πολίτες.