Γεράσιμος ιερομόναχος Κύπριος

Ιερομόναχος και λόγιος του 17ου αιώνα. Καταγόταν από χωριό της Μαραθάσας. Εργάστηκε και ως δάσκαλος. Περισσότερα στοιχεία γι’ αυτόν δεν υπάρχουν, παρά μόνο ότι εξέδωσε με δικά του χρήματα την« Ἀκολουθίαν τοῦ ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ». Η έκδοσή της έγινε στη Βενετία το 1667.