Μιχαήλ επίσκoπoς

Ορθόδοξος επίσκοπος Αμμοχώστου κατά και περί το 1340 (περίοδος Φραγκοκρατίας). Αναφέρεται ότι το 1340 είχε συμμετάσχει σε σύνοδο που είχε συγκαλέσει στη Λευκωσία ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Ηλίας ντε Ναβινώ.

 

Οι Χάκκεττ-Παπαϊωάννου (Ἱστορ. Ὀρθ. Ἐκκλ. Κύπρου, Β΄ , 1927, σ. 89), τον αναφέρουν ΅ε τον τίτλο του επισκόπου Αρσινόης (Αμμοχώστου). Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον επίσκοπο αυτό.