Κορράδος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος του Hildesheim. Γερμανός κληρικός και διπλωμάτης που έδρασε κατά τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα.

 

Κατά το 1197 αντιπροσώπευσε τον Ερρίκο Στ' Χοενστάουφεν, αυτοκράτορα της Γερμανίας (1190-1197), στη στέψη του Αμάλριχου Λουζινιανού ως πρώτου βασιλιά της Κύπρου. Η τελετή είχε γίνει στη Λευκωσία τον Σεπτέμβριο του χρόνου αυτού.

 

Η παρουσία του επισκόπου Κορράδου στην Κύπρο ενίσχυσε τον νέο ηγεμόνα του νησιού και το επιβληθέν νέο καθεστώς (=οργάνωση της Κύπρου σε λατινικό βασίλειο) εις βάρος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.