Ιωάννης επίσκοπος

Επίσκοπος Σόλων κατά τον 6ο ή 7ο αιώνα. Μας είναι γνωστός από σφραγίδα του που βρέθηκε και που ανήκει στη συλλογή του Κυπριακού Μουσείου. Η σφραγίδα φέρει την επιγραφή: Ιωάννου επισκόπου Σόλων και χρονολογήθηκε στον 6ο/ 7ο μ.Χ. αιώνα.