Βεράρδος επίσκοπος

Αναφέρεται ως Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Η μόνη γι’ αυτόν αναφορά γίνεται στις 22.9.1298, οπότε παρέστη σε επαρχιακή σύνοδο που έγινε στη Λεμεσό.