Υπερόριος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου κατά το β' μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός μόνο από αναφορά του αγίου Νεοφύτου στο εγκώμιό του για τον Γεννάδιον, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (458-471). Ο Γεννάδιος Α*, που συγκαταλέγεται μεταξύ των ξένων αγίων που ήλθαν και πέθαναν στην Κύπρο, είχε παραιτηθεί από το αξίωμα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Είχε έλθει, στη συνέχεια, στην Κύπρο, όπου περιπλανήθηκε στην επαρχία Πάφου, προσπαθώντας να βρει το ασκητήριο του αγίου Ιλαρίωνος* του μεγάλου. Στην περιπλάνησή του εκείνη, ο Γεννάδιος πέθανε. Τότε, όπως γράφει ο άγιος Νεόφυτος, ο επίσκοπος Πάφου Υπερόριος, όταν πληροφορήθηκε για το ποιος ήταν ο ξένος, βγήκε μαζί με το ιερατείο του και πλήθη λαού, για ενταφιασμό με τιμές του Γενναδίου. Ο επίσκοπος Υπερόριος τοποθέτησε το σώμα του αγίου Γενναδίου σε φέρετρο που με πομπή μετεφέρθη με σκοπό να ενταφιαστεί στην Πάφο. Όμως καθ' οδόν το φέρετρο έγινε ξαφνικά απίστευτα βαρύ, ώστε ήταν αδύνατο να μετακινηθεί πλέον. Ο επίσκοπος Υπερόριος αντελήφθη τότε ότι ο άγιος Γεννάδιος έπρεπε να ταφεί στο σημείο εκείνο. Αυτό κι έγινε, επί δε του τάφου του αγίου ανεγέρθηκε εκκλησία επ' ονόματί του.

 

Εκτός από τη σχετική αναφορά του αγίου Νεοφύτου, δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία για τον επίσκοπο Υπερόριον.