Γρηγοράς Γερμανός

Image

Αρχιμανδρίτης του πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο οποίος στα τέλη του 1901 διορίστηκε, ως αντιπρόσωπος του πατριάρχη Αλεξανδρείας Φωτίου, μέλος μιας μεσολαβητικής επιτροπής για τη συμφιλίωση των δυο αντιπάλων υποψηφίων για το αρχιεπισκοπικό αξίωμα στην Κύπρο Κυρίλλου Κυρηνείας και Κυρίλλου Κιτίου (βλ. λήμμα αρχιεπισκοπικό ζήτημα). Η συνεδρία της αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετείχαν προσωπικά και οι πατριάρχες Ιωακείμ Γ ' Κωνσταντινουπόλεως και Δαμιανός Ιερουσαλήμ, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1901 στην Κωνσταντινούπολη, υπήρξε ανεπιτυχής, αφού και στους κόλπους της ανεφύησαν διαφωνίες.