Ιωάννης επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος των Μαρωνιτών της Κύπρου κατά το 1357, σύμφωνα προς τον σχετικό κατάλογο του Le Quien.