Γεώργιος ιερέας

Μαρωνίτης Κύπριος ιερέας, που υπέγραψε μαζί με άλλους Κυπρίους Μαρωνίτες ιερείς διαμαρτυρία (18.4.1639), πιθανώς στην Πάφο, κατά του επισκόπου τους, κατηγορώντας τον για ανηθικότητα και πλείστες παρανομίες (Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, «Ἀνέκδοτα Ἒγγραφα ἐκ τῶν Ἀρχείων τοῦ Βατικανοῦ [1625 - 1667]», Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Πηγαί καί Μελέται τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας IV, 1973, σσ. 78 - 79, αρ. 43).