Μάρκελλος Φραγκίσκος Francois Marcello

Βενετός ιερωμένος. Υπηρέτησε ως (Λατίνος) επίσκοπος Αμμοχώστου από τον διορισμό του, στις 25.6.1476, μέχρι τον Ιούνιο του 1489 οπότε μετετέθη από την Κύπρο στην επισκοπή Trau.