Ορέστης άγιος

Image

Άγνωστος στους συναξαριστές άγιος. Αναφέρεται από το μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 ξένους («Αλαμάνους») αγίους που είχαν έλθει στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και είχαν ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού. Ο άγιος Ορέστης αναφέρεται ότι είχε ασκητεύσει μαζί με άλλους κοντά στο χωριό Κοφίνου:

 

...Εἰς τήν Κοφίνουν ὁ  ἃγιος Ἡράκλειος ἐπίσκοπος, ὁ  ἃγιος Λαυρέντιος, ὁ ἃγιος Ἐλπίδιος, ὁ ἃγιος Χριστόφορος, ὁ  ἃγιος Ὀρέστης καί ὁ  ἃγιος Δημητριανός, ὁποῦ πολομοῦν ἂπειρα θαύματα... (Χρονικόν, παρ. 32).

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική, 1788, σ. 352) γράφει ότι ο Ορέστης, μαζί με τους Ελπίδιον, Χριστόφορον και Δημητριανόν, είχαν ασκητεύσει κοντά στο χωριό Βιτσάδα της επαρχίας Αμμοχώστου.

 

Σε χειρόγραφη ακολουθία, που εξεδόθη στη Λεμεσό το 1902, ο άγιος Ορέστης (εάν πρόκειται περί του ιδίου αγίου) φέρεται να συνεορτάζεται με τον άγιο Ρηγίνο στις 20 Αυγούστου. Ο Ρηγίνος ήταν ξένος επίσης άγιος, που ασκήτευσε κοντά στο χωριό Φασούλα της επαρχίας Λεμεσού.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια