Άλαν

Αρχιδιάκονος της πόλεως Λύδδας της Παλαιστίνης και καγκελάριος της Κύπρου. Μαζί με τον αρχιδιάκονο Β. της Λαοδίκειας διορίστηκαν από τον πάπα Κελεστίνο Γ' στα 1196 αντιπρόσωποί του στην Κύπρο με πλήρεις εξουσίες για την οργάνωση της εγκαθίδρυσης της λατινικής Εκκλησίας στο νησί, αφού είχε προηγηθεί ανάληψη υποχρέωσης από τον άρχοντα της Κύπρου Αμάλριχο Λουζινιάν να επιτρέψει την εκχώρηση στη νέα αυτή Εκκλησία γαιών και δεκατειών που ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου (αντί μηνιαίων μισθών που είχε προτείνει ο Αμάλριχος αλλά απερρίφθησαν).

 

Οι δύο αυτοί αντιπρόσωποι οργάνωσαν τη λατινική Εκκλησία στην Κύπρο σε τέσσερις διοικήσεις, από τις οποίες η μια ήταν η αρχιεπισκοπή με έδρα τη Λευκωσία και οι τρεις άλλες βοηθητικές επισκοπές. Ο κλήρος της αρχιεπισκοπής εξέλεξε κατά τον ίδιο χρόνο (1196) τον Άλαν σαν πρώτο Λατίνο αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, με το δικαίωμα αυτός και οι διάδοχοί του να φορούν τον μανδύα (pallium) κατά την ημέρα των Χριστουγέννων και σε άλλες ευκαιρίες, και τον σταυρό στις επίσημες επισκέψεις.