Ιωάννης Α΄Τούρκο

Ο Ιωάννης Α' Τούρκο (Turco) καταγόταν από την πόλη Αγκώνα και πιθανότατα το πλήρες όνομά του ήταν Ιωάννης Τούρκο (Giovanni Turco), όπως προκύπτει από επιστολή ημερομηνίας 26 Απριλίου 1291, του πάπα Νικολάου Δ' προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων υπέρ του αρχιεπισκόπου Giovanni d’    Ancona. Η επιστολή βρέθηκε σε κώδικα του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας Λευκωσίας.

 

Φαίνεται ότι ο Λατίνος αυτός αρχιεπίσκοπoς Λευκωσίας διορίστηκε στο αξίωμα αυτό από τον πάπα Νικόλαο Δ' ύστερα από τον θάνατο του προκατόχου του Ρανούλφου (Ranulphe) και την αποτυχία εκλογής νέου αρχιεπισκόπου εξαιτίας διαφωνιών και διαίρεσης των ψήφων μεταξύ δυο άλλων υποψηφίων, του Γκυ ντε Νοβαριάλλα και του Ερρίκου ντε Γιβλέτ. Ο Ρανούλφος πέθανε το 1286 ή λίγο πιο πριν. Ο Ιωάννης Τούρκο διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας τουλάχιστον δυο χρόνια αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου 1288. Ήταν Φραγκισκανός ιερωμένος και τότε μάλλον βρισκόταν σε ίδρυμα του τάγματός του στη Ρώμη.

 

Ως αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας υπηρέτησε μέχρι το 1295, οπότε μετετέθη στην Τόρρες της Σαρδηνίας.