Ευτύχιος άγιος

Image

Άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές τοπικός άγιος, για τη ζωή και δράση του οποίου δεν υπάρχουν πληροφορίες. Κοντά στο χωριό Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας υπάρχει ενδιαφέρουσα υπόγεια εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Ευτύχιο (βλέπε σχετικό λήμμα). Κατά την παράδοση της περιοχής, στην εκκλησία αυτή βρίσκεται ο τάφος του αγίου Ευτυχίου.