Ζανακαίος Ιωακείμ

Image

Κύπριος αρχιμανδρίτης του 17ου αιώνα, μέλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας, ο οποίος υπέγραφε με το επώνυμο «Ζανακεύς» για να δηλώσει πιθανότατα την καταγωγή του από το χωριό Ζανακιά της επαρχίας Λεμεσού. Ο Ιωακείμ είναι γνωστός από τη συνεργασία του με τον αγιοταφίτη ιερομόναχο Φιλόθεο στην αντιγραφή λειτουργικού κώδικα, που φυλάσσεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (αρ. 173). Ο Κύπριος αρχιμανδρίτης είχε δωρίσει τον κώδικα αυτό στον επίσκοπο Δύστρας Ιερεμία, του οποίου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρωτοσύγκελλος μεταξύ των ετών 1644 και 1647.

           

Ο μελετητής των κωδίκων του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμέας απέδωσε στον Ιωακείμ το έργο «Μερικά Απανθίσματα εκ της Θείας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας ιεροκήρυξι συμβάλλοντα και τοις πνευματικοίς», έργο που ολοκληρώθηκε το 1647 (κώδικας αρ. 27 του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη). Ωστόσο, από νεότερη εξέταση του κώδικα κατέστη σαφές ότι συγγραφέας ήταν ο Ιωακείμ Καντζελλιέρης και όχι ο Ιωακείμ Ζανακαίος.