Νείλος αρχιεπίσκοπος

Άγνωστος και ακαθορίστου χρόνου αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας των αρχιεπισκόπων της Κύπρου.

 

Μεταξύ των Κυπρίων αρχιεπισκόπων περιλαμβάνουν τον Νείλο, επαναλαμβάνοντας τον Λεόντιο Μαχαιρά, ο Στραμβάλδι κι ο Φλώριος Βουστρώνιος.

 

Στον κατάλογο του Μαχαιρά ο Νείλος είναι 21ος (από 22), το ίδιο και σ' εκείνον του Στραμβάλδι, ενώ στον κατάλογο του Φλωρίου Βουστρωνίου ο Νείλος τοποθετείται 25ος (από 29).

 

Από εκκλησιαστικούς συγγραφείς ο Νείλος περιλαμβάνεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου. Δεν υπάρχουν όμως σαφείς περί αυτού πληροφορίες. Ίσως να είναι το αυτό πρόσωπο με τον Νείλο*, ηγούμενο Μαχαιρά και αργότερα επίσκοπο Ταμασσού που πιθανόν να ανήλθε και στο αρχιεπισκοπικό αξίωμα, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 13ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Δες και άλλη αναφορά πιο κάτω.