Άμμων άγιος

Image

Αναφέρεται, μαζί με τον Αλέξανδρο τον μάρτυρα, ως μαθητής του Ωριγένη. Σύμφωνα προς τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό που τον ονομάζει Αμμώνιο (Ιστορία .... 1788, σ. 348), καθώς και προς το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, ο Άμμων κι ο Αλέξανδρος μαρτύρησαν υπέρ του Χριστιανισμού στη Σολιά της Κύπρου, από την οποία πιθανώς να κατάγονταν, ίσως κατά την περίοδο των διωγμών του Δεκίου, Ρωμαίου αυτοκράτορα (248 - 251 μ.Χ.).

 

Κατά τη διάταξη του καρδιναλίου Eudes de Châteauroux, επισκόπου Τούσκλου και παπικού ληγάτου στην Κύπρο στα 1248 -1254, ο Άμμων ήταν ένας από τους Κυπρίους αγίους που έπρεπε να τιμώνται και από τον λατινικό κλήρο της Κύπρου (Mansi, Consil, XXVI, 337). Οι άλλοι Κύπριοι άγιοι που έπρεπε να τιμώνται και από τους Λατίνους, στα πλαίσια «συμφιλιωτικής» πολιτικής του καρδιναλίου de Châteauroux έναντι της διωκόμενης από το λατινικό ιερατείο ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, ήσαν οι: Αλέξανδρος, Βαρνάβας, Επιφάνιος, Ιλαρίων, Νικάνωρ, Τυχικός, Ιάσων, Σπυρίδων, Ποτάμιος και Νεμέσιος.

 

Κατά το  Martyrologium  Hierosolymitanum, που ονομάζει τον Άμμωνα σαφώς Κύπριο, όπως και τον Αλέξανδρο, η μνήμη και των δυο τιμάται στις 9 Φεβρουαρίου.