Μελέτιος ηγούμενος

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας Μαχαιρά, μεταξύ 1827 και 1843 οπότε πέθανε σε ηλικία 89 χρόνων. Καταγόταν από το χωριό Κυθρέα κι είχε υπηρετήσει ως πρωτοσύγκελλος στο μοναστήρι του Κύκκου πριν διαδεχθεί τον ηγούμενο Μαχαιρά Γερμανό. Ανακαίνισε το μοναστήρι του Μαχαιρά κι έδωσε σ’ αυτό νέα ώθηση. Ιδίως κατόρθωσε να μειώσει σημαντικά το βαρύτατο χρέος του μοναστηριού (από 48.000 γρόσια σε 15.000 γρόσια), παρά το ότι έκαμε σ’ αυτό και αρκετά δαπανηρά έργα.