Βαρνάβας μοναχός

Image

Ήταν ένας από τους 13 μοναχούς της Καντάρας οι οποίοι υπέστησαν δίωξη και βασανιστήρια, και είχαν μαρτυρικό θάνατο το 1231, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Καταλέγεται μεταξύ των τοπικών αγίων της Κύπρου και η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του στις 19 Μαΐου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Είναι άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές.

 

-> Καντάρας μοναχοί