Νικόλαος γραμματοκομιστής

Ένας των πρώτων Χριστιανών (1ος μ.Χ. αιώνας), πιθανώς Κύπριος. Έδρασε πάντως στην Κύπρο ως βοηθός των αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Αναφέρεται ως γραμματοκομιστής στο Βίο του αγίου Ηρακλειδίου:

 

... Ἔρχεταί τις ὀνόματι Νικόλαος γράμματα ἐπιφέρων πρός τόν πατέρα Ἡρακλείδιον καί ἀσπασάμενος πάντας ἀπέδωκεν τά γράμματα Παύλου καί Βαρνάβα...

 

Οι δυο απόστολοι χρησιμοποίησαν δηλαδή τον Νικόλαο αυτόν ως αγγελιοφόρο τους στην Κύπρο.