Λαυρέντιος άγιος

Ένας από τους 300 Αλαμάνους* αγίους που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτευσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού.

 

Άγνωστος στους συναξαριστές, ο άγιος Λαυρέντιος αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ότι ασκήτευσε στην περιοχή του χωριού Κοφίνου μαζί με άλλους πέντε θαυματουργούς αγίους:

 

...Εἰς τήν Κοφίνουν ὁ  ἅγιος Ἡράκλειος ἐπίσκοπος, ὁ  ἅγιος Λαυρέντιος, ὁ  ἅγιος Ἐλπίδιος, ὁ  ἅγιος Χριστόφορος, ὁ  ἅγιος Ὁρέστης καί ὁ  ἅγιος Δημητριανός, ὁποῦ πολομοῦν ἄπειρα θαύματα...

 

Δεν σώζονται άλλες πληροφορίες για τον άγιο Λαυρέντιο.