Μαντιάρχης ή μαντίαρχος

Θρησκευτικό λειτούργημα, ιερέας, αρχηγός των μάντεων σε ναούς, που ασκούσαν την τέχνη της μαντείας, τη μαντική. Η ύπαρξή τους στην αρχαία Κύπρο μαρτυρείται από διάφορες επιγραφές που έχουν βρεθεί στα ιερά της Αφροδίτης στα Κούκλια και του Απόλλωνος στο Κούριον και στην Πύλα. Για τη μαντική βλέπε αμέσως πιο κάτω.