Θεόδουλος Μαγγάνων

Μοναχός και εκκλησιαστικός μουσικός του 15ου αιώνα. Κατείχε τον τίτλο του δομεστίκου των Μαγγάνων, δηλαδή του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων, της Λευκωσίας.

 

Τα μουσικά έργα του Θεοδούλου έχουν ταυτιστεί προς τον κώδικα Ε.Β.Ε. 2406 του έτους 1453 και προς τον κώδικα Βατοπεδίου 1528 του 15ου αιώνα.