Επίκτητος άγιος

Image

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν και ασκήτευσαν στην Κύπρο: Εὑρίσκεται... πρός τοῦ Κάζα Πιφάνη ὁ  ἃγιος Πίκτητος... 

 

Ο Επίκτητος ασκήτευσε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνι (το σημερινό χωριό Καζάφανι της επαρχίας Κερύνειας), ζώντας σε σπηλιά που σώζεται μέχρι σήμερα, κάτω από εκκλησία που έχει ανεγερθεί. Η σπηλιά μοιάζει με κατακόμβη στην οποία οδηγεί μικρή κυκλική σκάλα. Από τον βράχο τρέχει νερό που χρησιμοποιείται ως αγίασμα. Σώζεται επίσης στη σπηλιά μια πέτρα που έχει σχήμα ανθρώπινης κεφαλής και που, σύμφωνα προς την τοπική παράδοση, ο άγιος χρησιμοποιούσε ως προσκεφάλι.

 

Μετά τον θάνατο του αγίου (άγνωστο πότε) οι κάτοικοι της περιοχής τον τίμησαν ιδιαίτερα, γιατί είχε και φήμη θαυματουργού. Ονόμασαν το χωριό που δημιουργήθηκε στο μέρος εκείνο (κοντά στο Καζάφανι) Άγιον Επίκτητο. Η εκκλησία του χωριού, κτισμένη πάνω από το ασκητήριό του, είναι αφιερωμένη στον άγιο Επίκτητο, στη δε σπηλιά πιστεύεται ότι βρίσκεται και ο τάφος του αγίου.

 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου Επικτήτου στις 12 Οκτωβρίου, μέρα του θανάτου του. Ο άγιος αγνοείται από τους συναξαριστές.