Επίμαχος επίσκοπος

Επίσκοπος Σόλων, κατά τον 7ο αιώνα. Μας είναι γνωστός από 9 σφραγίδες του που βρίσκονται στο Κυπριακό Μουσείο και αλλού, με τις οποίες ασχολήθηκαν οι Α. Δικηγορόπουλος και V. Laurent. Στις πιο πολλές από τις σφραγίδες διαβάζεται στη μπροστινή όψη η επιγραφή ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΗΘΕΙ ΕΠΙΜΑΧΟΥ και στην πίσω όψη η επιγραφή ΕΠΙΣΚΟ[ΠΟΥ] ΣΟΛΩΝ. Δυο άλλες σφραγίδες έχουν και πάλι στην μπροστινή όψη την ίδια επιγραφή, αλλά στην πίσω όψη αναγράφεται: ΑΠΟ ΥΠΑΤΩΝ. Η μπροστινή όψη των δυο αυτών σφραγίδων έγινε από την ίδια μήτρα από την οποία έγιναν και οι 9 εκκλησιαστικές σφραγίδες του Επιμάχου. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι ο Επίμαχος ήταν στρατιωτικός (ύπατος) προτού γίνει επίσκοπος, όπως συμβαίνει και με τον επίσκοπο Σόλων Κύρο*, του οποίου μερικές σφραγίδες τον αναφέρουν ως στρατηλάτη.

 

Η γειτνίαση των Σόλων με την Τηλλυρία, κέντρο στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τη Ρωμαϊκή και την Πρωτοβυζαντινή περίοδο, καθιστά πιθανό ότι ο Επίμαχος κατείχε στρατιωτικό αξίωμα και ευθύνες στην περιοχή, προτού γίνει επίσκοπος. Ακόμη, ότι ως στρατιωτικός, είχε σχέση με την επισκοπή αλλά και ως επίσκοπος αργότερα, διατηρούσε και στρατιωτικές αρμοδιότητες. Έχουμε δηλαδή μια μαρτυρία του συνδυασμού κοσμικής (και μάλιστα στρατιωτικής) και εκκλησιαστικής εξουσίας στα ίδια πρόσωπα της τότε ηγετικής τάξης της Κύπρου, πράγμα που απαντάται και στη Βυζαντινή αυτοκρατορία γενικότερα.