Χριστόφορος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά τον 8ο μ.Χ. αιώνα, ο υπ' αριθμόν 26 του καταλόγου των Κυπρίων Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας.

 

Η ύπαρξη του ιεράρχη αυτού μας είναι γνωστή από σφραγίδα του που έχει βρεθεί και που χρονολογείται στον 8ο αιώνα. Είχε ίσως διατελέσει μαθητής του αγίου Στεφάνου του Νέου.

 

Η αρχιεπισκοπεία του Χριστόφορου θα πρέπει να ήταν δύσκολη, γιατί συνέπεσε με μια εποχή όπου η Κύπρος πληττόταν από συμφορές και δεχόταν καταστροφικές αραβικές επιδρομές (που εγκαινιάστηκαν κατά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα), ως επίκεντρο του ευρύτερου χώρου σύγκρουσης Βυζαντινών και Αράβων.