Μακάριος ο Κύπριος

Image

Κυπριακής καταγωγής ιεράρχης, γνωστός ως Μακάριος ο Κύπριος. Διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Σινά, αξίωμα από τo οποίο και καθαιρέθηκε το 1547 διά τό ἀκατάστατον καί ἀλλοπρόσαλλον αὐτοῦ. Με την καθαίρεσή του, καταργήθηκε τότε και η αρχιεπισκοπή Σινά από τον οικουμενικό και άλλους δυο πατριάρχες.