Καλάντιος ή Καλάνδιος ή Καλανδίων άγιος

Image

Άγνωστος στους συναξαριστές τοπικός άγιος, του οποίου η μνήμη γιορτάζεται από την Εκκλησία της Κύπρου στις 26 Απριλίου.

 

Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που είχαν έλθει στην Κύπρο από την Παλαιστίνη κι είχαν ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά, ο άγιος Καλάντιος είχε ασκητεύσει στο χωριό Αρόδες της επαρχίας Πάφου, μαζί με τους αγίους Αγάπιο και Βαρλαάμ.

 

Στο χωριό Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου, ο άγιος Καλανδίων τιμάται ιδιαίτερα. Σ' αυτόν είναι αφιερωμένη η εκκλησία του χωριού, κτίσμα του 18ου αιώνα, όπως είναι αφιερωμένο και το αγίασμα στα νοτιοανατολικά του χωριού.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια