Βαρνάβας επίσκοπος

Επίσκοπος Λαπήθου (;-1174 ή 1175-;). Ό,τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν περιλαμβάνεται στο λήμμα Βαρνάβας Γ' αρχιεπίσκοπος.