Κυριακίδης Κυπριανός

Επίσκοπος Κερύνειας. Βλέπε Κυπριανός (Κυριακίδης) επίσκοπος.