Μακεδόνιος επίσκοπος

Image

Κύπριος επίσκοπος των μέσων του 4ου αιώνα, άγνωστο όμως ποιας επισκοπής κατείχε τον θρόνο. Μας είναι γνωστός από τα Πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής (=Σόφιας) που είχε συγκροτηθεί το 343. Τα Πρακτικά της συνόδου εκείνης είχαν προσυπογράψει και δώδεκα συνολικά Κύπριοι επίσκοποι των οποίων αναφέρονται τα ονόματα αλλά όχι και οι έδρες. Γνωρίζουμε ποιες έδρες κατείχαν μερικοί απ' αυτούς (όπως ο άγιος Σπυρίδων της Τρεμιθούντος, ο Γηράσιος της Σαλαμίνος και ο Αυξίβιος των Σόλων), δεν γνωρίζουμε όμως ποιο θρόνο κατείχε ο επίσκοπος Μακεδόνιος.

 

Θεωρείται, ωστόσο, πιθανόν, ότι ο Μακεδόνιος που υπέγραψε τα Πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής είναι το αυτό πρόσωπο με τον άγιο Μακεδόνιο, επίσκοπο Ταμασσού, που μνημονεύει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς.