Εκκλησίες

Image

Στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια περιέχονται ως αυτοτελή λήμματα όλες οι εκκλησίες της Κύπρου που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό και άλλο ενδιαφέρον, και που είναι επίσημα ανακηρυγμένες ως αρχαία μνημεία. Οι εκκλησίες αυτές είναι ταξινομημένες είτε με βάση το χαρακτηριστικό επίθετο όταν υπάρχει (όπως λ.χ. Αγγελόκτιστης Παναγίας εκκλησία), είτε με βάση το όνομα του αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένες (όπως λ.χ. Γεωργίου Αγίου εκκλησίες). Επιπλέον για τις αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες του νησιού γίνεται αναφορά και σε ειδικό κεφάλαιο του λήμματος αρχιτεκτονική και στα σχετικά κεφάλαια των λημμάτων για τις έξι επαρχίες της Κύπρου.

 

Από τις λοιπές εκκλησίες γίνεται σύντομη αναφορά για όσες παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, στα λήμματα για τις πόλεις ή τα χωριά όπου βρίσκονται.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image